מאמרים

חקירה ראשונית

מה מותר ומה אסור להגיד בעת המעצר
נעצרת? עוד בטרם קבלת יצוג משפטי נלקחת לחקירה.
מה שלא תגיד ובעיקר מה שתגיד הוא קריטי..